Back to Catalogue Auction info

Sale 442: Rare Books & Manuscripts with Americana Archives - Rock Art (#442) 12/02/2010 1:00 PM PST Closed

Starts Ending 12/02/2010 1:00 PM PST

Auction Info

Lot #29Logike latreia, dat is Redelyke godts-dienst, in welke de goddelijke waarheden des genaden-verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts ende handelingen ... in het Oude Testament onder de schaduwen: ende in het Nieuwe Testament onder de vervullinge, vertoont in een verklaringe van de Openbaringe Joannis

Click image to enlarge
Lot closed - unsold
Estimate: $1,000 - $1,500

Sale 442: Rare Books & Manuscripts with Americana Archives - Rock Art (#442) 12/02/2010 1:00 PM PST Closed

Starts Ending 12/02/2010 1:00 PM PST

Auction Info
  • Logike latreia, dat is Redelyke godts-dienst, in welke de goddelijke waarheden des genaden-verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts ende handelingen ... in het
  • Logike latreia, dat is Redelyke godts-dienst, in welke de goddelijke waarheden des genaden-verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts ende handelingen ... in het - 2
  • Logike latreia, dat is Redelyke godts-dienst, in welke de goddelijke waarheden des genaden-verbondts worden verklaart, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practijke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts ende handelingen ... in het - 3